ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΑΡΕΓΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (REGULAR SIZE)