ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΜΑΡΕΓΚΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (ΜΙΝΙ SIZE)