Για μία ολοκληρωμένη πρόταση candy bar πρέπει να υπάρχει και η κατάλληλη τούρτα που θα συμπληρώνει την παρουσίαση του θέματος που έχετε επιλέξει. Στην ενότητα αυτή θα βρείτε προτάσεις για τούρτες βάπτισης.